Thư viện ảnh

  • 03 TH04
    Ý nghĩa con số 36 phố phường Hà Nội

    Ý nghĩa con số 36 phố phường Hà Nội

    Hà Nội 36 phố phường gắn với lịch sử phát triển hàng ngàn năm của mảnh đất kinh kì nghìn năm văn hiến. Trải qua nhiều thăng trầm biến cố của lịch sử nhưng những tên gọi của các con phố này vẫn không có nhiều thay đổi. “36 phố phường” là một khái niệm rất đỗi quen thuộc đặc biệt là với du khách đã từng đi du lịch Hà Nội. Tuy nhiên liệu có thật là con số 36 không và ý nghĩa của nó thì không phải ai cũng biết. Đặc trưng nổi tiếng nhất của khu phố...
    Đăng bởi: My Iris Hotel |HaNoi36phophuong